м.Бахмут вул. О.Сибірцева, буд.15
+38(0627)488001, +38(095)2924404, +38(050)3290230

08:11
Основні заходи щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням в КНП «ЦПМД м. Бахмута»

Основні заходи щодо запобігання травматизму передбачені в системі нормативно-технічної і нормативно-правової документації з охорони праці, в організації навчання і забезпечення працівників безпечними методами та засобами роботи, раціональному плануванні коштів і визначенні економічної ефективності від запланованих заходів.

Основна задача нормативно-технічної і нормативно-правової документації з охорони праці сприяти попередженню виникнення небезпеки і прийняттю найбільш ефективних заходів до їх ліквідації або локалізації при проектуванні виробничих процесів і обладнання, будівель і споруд.

В КНП «ЦПМД м. Бахмута» проводяться наступні заходи з запобігання виробничого травматизму: якісне проведення інструктажів та навчання працівників, залучення їх до роботи за спеціальністю, здійснення постійного керівництва та нагляду за роботою, організація раціонального режиму праці і відпочинку, забезпечення спецодягом, особистими засобами захисту і навчання правилам їх користування, виконання правил експлуатації обладнання, правильний вибір і компонування обладнання у робочих приміщеннях відповідно з нормами та правилами охорони праці і виробничої санітарії.

З метою зменшення матеріальних збитків і моральної шкоди від виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємстві розробляються заходи профілактики, що передбачають конкретні завдання, термін виконання, необхідні ресурси для їх реалізації та способи контролю за їх здійсненням.

Основні заходи по запобіганню травматизму в КНП «ЦПМД м. Бахмута» передбачені: в системі нормативно-технічної документації з охорони праці, в організації навчання і забезпечення працюючих безпечними умовами праці, в прогнозуванні виробничого травматизму, раціональному плануванні коштів і визначенні економічної ефективності від запланованих заходів.

Заходи із запобігання та боротьби з виробничим травматизмом та професійними захворюваннями у ЦПМД розробляються на підставі їх аналізу конкретних ситуацій та конкретних умов праці і узгоджуються з профспілками.

Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників поділяються на: технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні, організаційні.

Санітарно-виробничі заходи включають:

· влаштування нових і реконструкцію діючих вентиляційних систем, систем опалення, кондиціонування;

· модернізація штучного і природного освітлення;

· централізоване водопостачання;

· забезпечення нормальних параметрів повітряного середовища.

До медико-профілактичних заходів відносяться:

· придбання засобів миття;

· організація профілактичних медичних оглядів.

До організаційних заходів належать:

· проведення навчання та інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;

· робота з професійного відбору;

· здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці;

· організація раціонального режиму праці і відпочинку;

· забезпечення робітників спецодягом, особистими засобами захисту;

· виконання правил експлуатації обладнання;

· дотримання трудової та технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці;

· проведення планово-запобіжних ремонтів;

· рівень кваліфікації штатних працівників та ін.

На підприємстві щорічно розробляються заходи щодо профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань, забезпечуються технічною документацією, джерелами фінансування та матеріальними ресурсами.

Статистика свідчить про те, що в 2018 році нещасних випадків у ЦПМД пов’язаних з виробництвом не було. А нещасні випадки не виробничого характеру соціально зумовлені або є наслідком психофізіологічних якостей і особистісних особливостей персоналу, який здійснює трудову діяльність, а причиною травматизму виступають необережні дії працівників. При цьому людський фактор стає переважно визначальним.

Тому, важливим у забезпеченні безпечної праці і запобіганні травматизму у ЦПМД є фактори особистого характеру: знання керівниками структурних підрозділів та відповідальними лікарями особистості кожного працівника: його психіки і особливості характеру, медичні показники і їх відповідність щодо виконуваної роботи, відношення до праці, дисциплінованості, задоволеність працею, засвоєння навиків безпечних заходів роботи, знання норм і правил з охорони праці і пожежної безпеки, ставлення працівника до інших працівників і всього колективу.

Отже, саме у формуванні у працівників ЦПМД правильних працеохоронних стосунків, поглядів, переконань та психологічних установок, у руйнуванні помилкових стереотипів поведінки шляхом впливу на якості особистості закладено резерв зниження рівня травматизму та професійної захворюваності.

Переглядів: 3259 | Додав: itbahmut
Всього коментарів: 0
avatar